Da Victor Cornelins blev udstillet i Tivoli

Foredrag om Dansk Koloniudstilling i Tivoli – og Emma Gads tvivlsomme ”Takt og Tone” overfor to børn fra Sankt Croix i 1905.
De Vestindiske Øer, Grønland, Island og Færøerne var emnet for den stort anlagte koloniudstilling i Tivoli i 1905.
Det var hensigten at bemande den Vestindiske stand med nogle farvede indfødte fra øerne. Dette medførte imidlertid problemer, da man ikke kunne finde egnede deltagere.
I Frederikssted på Sankt Croix boede Sahra Eliza Allen med sin søn syvårige søn Victor og et andet sted i byen boede også en ugift frk. Roberts, der havde en datter på fire år, som hed Alberta. De to børn blev i al hast sendt til Danmark, for at indgå i udstillingen i Tivoli, men de genså aldrig deres familier.
Foredraget blev holdt af Tommy Hansen, Roskilde, og blev ledsaget af billeder af børnenes opvækst og uddannelse i Danmark.
Victor Cornelins vil i foredraget blive fulgt gennem sin opvækst og uddannelse indtil han i Nakskov med sin familie, finder sit livs base, og gennem musikken og sin karriere ved Nakskov Skolevæsen, bliver en af byens markante personligheder.