BØRNESAMBA I NAKSKOV

|

BØRNESAMBA I NAKSKOV 450 børn og voksne fra Nakskov Kommunes børneinstitutioner, den private dagpleje, den private legestue og børnehaven fra Privatskolen går i optog gennem byen. Slagtøjet er fra musikskolen, blæserne fra Brandorkesteret samt et par... READ MORE

Kræmmermarked i Nakskov

|

Så var der igen kræmeremarked på cirkuspladsen i Nakskov Det var igen foreningen NYT & BRUGT, der inviterede til de årlige kræmeremarked, hvor man i år havde fået en ekstra dag på, så... READ MORE

Bådedåb og fællesroning

|

Søndag den 6. maj 2018 holdt Nakskov Roklub dåb for 5 nye kajakker, efter dåben var de flotte nye både en tur vandet… Nakskov Roklub tror på en fremtid med Havkajakker på lige... READ MORE

Møn marchen 2018

|

For 48 gang havde klinterotterne deres årlige vandretur på på Møn Mønmarchen var igen et tilløbsstykke,hvor hele familien var ude og gå i den skønne natur. READ MORE

Roesåning som i gamle dage

|

Søndagens formiddagstur gik forbi Solbjerggård ved Arninge, hvor der blev sået roer som i gamle dage, udover hestene var der også en del gamle traktorer i gang med at så roer på markerne... READ MORE

1 maj møde i 3F 2018

|

1. maj møde i 3F Nakskov afdeling afholdte traditionen tro 1 maj møde med morgenkaffe og morgenbrød. vi var med denne hyggelige morgen, hvor Winnie Elmgren (SF) og Regionrådformand Heino Knudsen hoidt talerne READ MORE