Teglværkskoven februar 2016

posted in: Ikke kategoriseret | 0

Skovene ved Nakskov – Teglværkskoven

Teglværkskoven ligger i et menneskeskabt søområde med dybe lergrave og et rigt fugleliv. Området består af lysåbne arealer, ellekrat og store gamle søer. Søerne er opstået som lergrave i forbin­delse med teglproduktion på Helgenæs Teglværk. Produktionen ophørte i 1980. Sidenhen er teglværksområdet blevet brugt rekreativt af kommunens borgere ikke mindst skolebørn, som har nydt godt af muligheden for udeundervisning i området. I tilknytning til området er der i 1987 etableret en skoleskov med eksempler på danske træarter såsom bøg, ask og lind. I Teglværksskoven findes 5 søer, hvoraf Hejresøen er den største. De mindre søer er flere steder meget dybe, ned til 10 meter. Det er tilladt at fiske i søerne. Husk fisketegn hvis du er mellem 18-65 år. Det kan bestilles på www.fisketegn.dk eller købes på  visse posthuse. Der er opstillet fiskebroer, borde/bænke og en grillplads som frit må benyttes.