Studenter på Axeltorvet

posted in: Ikke kategoriseret | 0

årets Studenter 2022 skulle traditionen tro på Axeltorvet, hvor man skulle Danse omkring Chr X statuen. og man var oppe i den gamle rådhussal, hvor borgmester Holger Schou Rasmussen holdt en tale for studenterne.