Strandholmsø tømmes for vand

posted in: Ikke kategoriseret | 0

Som led i Tunnel byggeriet ved Rødby, har man tømt Strandholmsø for vand, det var dog ikke uden problemer i starten, da man mente at dræn fra de omliggende marker blev ført ud i søen. Vi var til stede flere uger efter hvor man må sige “bunden var nået” og man havde fået tømt søen