Fredagsbar…. Ja, tak!

 

To lokale initiativrige herre, Jakob Fugl og Morten Andersen, har længe gerne ville lave en “fredagscafe” for byens unge, og nu har de gjort alvor af det.
Det er tanken, at det skal være de unge selv, der skal stå for stedet og styre det, men selvfølgelig med hjælp fra – og under opsyn af voksne.
De unge være med til at definere, ligesom de skal selv skal stå for udsmykning af lokalet.
Fredag den 26. august kl. 20.00, var der i lokalet på Axeltorv, åbent for alle interesserede. Men desværre var der ikke mange som var mødt op.
Nu er det altså op til byens unge at finde ud af, hvordan de vil bruge den bid af bygningen, som vil blive stillet til deres rådighed.